Supplementen in ziekenhuizen

Opzoeking van ziekenhuizen

opzoekingswijze aanpassen (eenvoudige of geavanceerde opzoeking)

Zoektips

Om de gegevens van een ziekenhuis te vinden, kan je verschillende selectiecriteria gebruiken.

Je kan zoeken via :

  • de naam van het ziekenhuis

  • de gemeente

  • de straatnaam

  • de postcode

Als je zoekt op naam, beperk je dan tot de eigenlijke benaming :

tik bij voorkeur «Elisabeth » in, zonder het voorafgaande « algemeen ziekenhuis » of « clinique » en de eventuele « st, ste, sint of sainte »

Als je zoekt op gemeente, hou er dan rekening mee dat de gemeentenamen werden vermeld in de taal die het ziekenhuis heeft gekozen voor zijn gegevensuitwisseling met het RIZIV : je zal dus niks vinden onder « Louvain » of « Luik » maar wel onder « Leuven » of « Liège », je vindt ook veel meer onder « Bruxelles » dan « Brussel ».

Het kan zijn dat je bij de zoekresultaten de naam van een ziekenhuis vindt die niet overeenstemt met het ingevoerde zoekcriterium.

Zo geeft de opzoeking « Elisabeth » bijvoorbeeld « CH François Rabelais » of « Imelda Ziekenhuis » in de zoekresultaten.
In beide gevallen gaat het om ziekenhuizen met meer dan één campus (site) waarvan er één « Elisabeth » in de naam heeft.

Als je « Barbara » of « Léopold » intikt zal je in de zoekresultaten geen ziekenhuis met die naam vinden, omdat het beide sites zijn van het geafficheerde fusieziekenhuis met een andere naam.

Als je « Brugge » of « Nivelles » intikt zal je bij de zoekresultaten ook het ziekenhuis vinden dat gelegen is in de « Bruggestraat » of de « Chaussée de Nivelles » in een andere gemeente.

Klik op de onderlijnde naam van het gewenste ziekenhuis in de zoekresultaten om de verdere gegevens op te roepen.


Welke gegevens krijg je

Je krijgt per ziekenhuis of ziekenhuissite een blad (een record) beginnend met de naam (bovenaan en in rode hoofdletters) en het adres van het (zetel- of fusie)ziekenhuis alsmede het erkenningsnummer.
Als dit nummer begint met 720 gaat het om een psychiatrisch ziekenhuis.

Per record vermelden we de datum van de laatste update van de supplementgegevens. We doen jaarlijks een schriftelijke enquête bij de ziekenhuizen inzake de kamer- en ereloonsupplementen.

Hiernaast vindt je per ziekenhuis of ziekenhuissite:

  • Het aantal bedden, van alle sites samen.

  • een hyperlink naar de webstek van het ziekenhuis.

  • de voorschotten, per periode van 7 dagen, in euro.

  • De kamersupplementen, per dag, in euro.

  • De ereloonsupplementen, weergegeven in een percentage ten aanzien van het bedrag van het wettelijk tarief.

Een ereloonsupplement van 100%-200% of 300% betekent dat je zelf één, twee of drie maal het bedrag van het wettelijk tarief te betalen kan krijgen.

De vermelde percentages zijn de maximum-ereloonsupplementen die het ziekenhuis moet aankondigen. Je krijgt die niet per definitie aangerekend. Het kan voorkomen dat een percentage wordt vermeld dat slechts van toepassing is voor een paar geneesheren, terwijl voor andere artsen een lager plafond geldt of er geen supplement in rekening wordt gebracht.

Eventuele details inzake kamer- en ereloonsupplementen zijn vermeld in de taal die het ziekenhuis heeft gekozen voor zijn gegevensuitwisseling met het RIZIV.

De meegedeelde supplementen gelden voor alle in een record vermelde ziekenhuissites.
Als er verschillende regelingen zijn voor de verschillende sites van eenzelfde fusieziekenhuis, zal je een record per ziekenhuissite vinden.


Zoekbeperking

Het opzoeken van kamer- en ereloonsupplementen in ziekenhuizen is beperkt tot drie records per dag.